ضمن تشکر از خرید شما، آماده ارائه خدمات درخواستی می باشیم.

بررسی اثر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران

بررسی اثر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران مقاله بررسی اثر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران در 32 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.    مقدمه. 1   بررسی دلایل بحران. 4   آغاز بحران و گسترش جهانی.. 6   مقابله با بحران. 7   تأثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران. 9   کاهش صادرات نفت خام. 13   کاهش صادرات غیرنفتی.. 13   کسری بودجه دولت.. 14   رکود در بازار مسکن. 15   اف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله بررسی علل افسردگی دانشجویان

مقاله بررسی علل افسردگی دانشجویان مقاله بررسی علل افسردگی دانشجویان در 18 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد. چکيده ‌ب مقدمه 1 بيان مسئله 1 پيشينه تحقيق. 2 جامعه آماري و روش تحقيق. 4 روش نمونه گيري. 4 حجم نمونه و روش هاي تعين آن. 4 ابزار جمع آوري داده ها 5 روش هاي آماري. 5 نتايج تحقيق. 6 پيشنهادات.. 7 منابع. 9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی: Enhancing Forehand Acquisition in Table Tennis: The Role of Mental Practice عنوان فارسی: افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی چکیده فارسی: هدف اصلی مطالعه حاضر این است که مشخص سازد آیا تمرین ذهنی در آماده سازی عمل استفاده از فورهند در تنیس روی میز تأثیر گذار است و یا اینکه یک تکنیک از تمرکز خارجی تأثیر گذارتر است. مطالع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

روشهاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان با توجه به عوامل آموزشگاهی

روشهاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان با توجه به عوامل آموزشگاهی مقاله روشهاي تقويت ارزشهاي اخلاقي در دانش آموزان با توجه به عوامل آموزشگاهی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.  چکیده اخلاق شاخه ای از علوم انسانی است که درآن ازارزش،خوی ها و رفتارهای آدمی بحث می کند ومی بایست که این نگرش تاریخی برخوی ها ورفتارهای انسان به عنوان اموری واقعی وتلاشی برای کشف علل وعوامل طبیعی  آن باشدونظامهای اخلاقی به عنوان مجموعه مشتمل برارزشها ودربردارنده دستورات خوی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS-15

پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS-15 پرسشنامه افسردگی سالمندان GDS-15 در پنج صفحه ورد قابل ویرایش می باشد که دارای نمره گذاری هنجاریابی پایایی و روایی است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(65):