ضمن تشکر از خرید شما، آماده ارائه خدمات درخواستی می باشیم.

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Requirements Engineering in Scrum Framework عنوان فارسی: مهندسی نیازمندی ها در چهارچوب اسکروم چکیده: مهندسی نیازمندی ها ( RE ) نقش مهمی در موفقیت چرخه عمر توسعه نرم افزار بازی می کند. از آنجا که RE نقطه آغازین چرخه عمر است، هرگونه تغییر در نیازمندی ها پرهزینه و زمان بر خواهد بود. عدم موفقیت در تعیین دقیق نیازمندی ها، منجر به بروز خط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Optical and electrical properties of negatively charged aluminium oxynitride films عنوان فارسی: خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های اکسی نیترید آلومینیوم با بار منفی چکیده: لایه های نازک اکسی نیترید آلومینیوم ( AlON ) به وسیله مانیترون فرکانس رادیویی ( RF ) با برون پاشی در سوبسترای سیلیکون نوع n ( Si ) از جهت گیری با استفاده از گازهای آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی: Enhancing Forehand Acquisition in Table Tennis: The Role of Mental Practice عنوان فارسی: افزایش فراگیری استفاده از فورهند در تنیس روی میز: نقش تمرین ذهنی چکیده فارسی: هدف اصلی مطالعه حاضر این است که مشخص سازد آیا تمرین ذهنی در آماده سازی عمل استفاده از فورهند در تنیس روی میز تأثیر گذار است و یا اینکه یک تکنیک از تمرکز خارجی تأثیر گذارتر است. مطالع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور

مقاله ترجمه شده تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی عنوان انگلیسی: Coastline change detection using remote sensing عنوان فارسی: تشخیص تغییر خط ساحلی با استفاده از سنجش از دور چکیده فارسی: ساحل محیط منحصر به فردی است که اتمسفر، هیدروسفر و لیتوسفر در آنجا با یکدیگر تماس برقرار می کنند. خط ساحلی یکی از مهمترین ویژگی های خطی در سطح زمین می باشد که یک ماهیت پویایی را نشان می دهد. منطقه ی ساحلی و کنترل محیطی آن نیازم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر ویژگی های فردی و محیط کار بر سطوح متغیر نتایج آموزشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تأثیر ویژگی های فردی و محیط کار بر سطوح متغیر نتایج آموزشی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The Influence of Individual Characteristics and the Work Environment on Varying Levels of Training Outcomes عنوان فارسی: تأثیر ویژگی های فردی و محیط کار بر سطوح متغیر نتایج آموزشی  چکیده: این مقاله، مدلی را مورد آزمایش قرار داد که خودکارآمدی پیش آموزشی و انگیزش برای واسطه گری بین درگیری شغلی، تعهد سازمانی، شناخت محیط کاری و واکنش های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و شخصیت در بین مدرسان در یک دانشگاه تحقیقاتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و شخصیت در بین مدرسان در یک دانشگاه تحقیقاتی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: A study of the relationship between EQ and personality among lecturers at a research university عنوان فارسی: مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و شخصیت در بین مدرسان در یک دانشگاه تحقیقاتی چکیده: هدف اصلی این تحقیق، تعیین رابطه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیت مدرسانی است که به عنوان مدیران یک دانشگاه تحقیقاتی در مالزی، به خصوص در دانشگاه ملی مالزی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تعیین هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در روغن های خوراکی و غذایی کباب شده توسط تشخیص HPLC/UV-VIS

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تعیین هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در روغن های خوراکی و غذایی کباب شده توسط تشخیص HPLC/UV-VIS مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in edible oils  and barbecued food by HPLC/UV–Vis detection عنوان فارسی: تعیین هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در روغن های خوراکی و غذایی کباب شده توسط تشخیص HPLC/UV-VIS چکیده: تعیین نه هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای در ذرت، آفتابگردان، روغن زیتون و گوشت کباب (بریان) شده و ماهی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پروتکل مسیریابی فوری برای بهبود کارایی استفاده از کانال در شبکه های موقتی چندکانالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پروتکل مسیریابی فوری برای بهبود کارایی استفاده از کانال در شبکه های موقتی چندکانالی مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: An on-demand routing protocol for improving channel use efficiency in multi-channel ad hoc networks عنوان فارسی: پروتکل مسیریابی فوری برای بهبود کارایی استفاده از کانال در شبکه های موقتی چندکانالی چکیده: در شبکه های موقتی بی سیم (وایرلس)، تحویل end-to-end در شبکه یک بررسی مهم برای پروتکل مسیریابی می باشد. قابلیت پروتکل های مسیریابی به وسیله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی الگوسازی سانتریفیوژ قوس چتری لوله فولادی برای تونل زنی در خاک رس

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی الگوسازی سانتریفیوژ قوس چتری لوله فولادی برای تونل زنی در خاک رس مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Centrifuge modeling of a steel pipe umbrella arch for tunneling in clay عنوان فارسی: الگوسازی سانتریفیوژ قوس چتری لوله فولادی برای تونل زنی در خاک رس چکیده: مجموعه ای از بررسی های تحلیلی محدود در مورد مدل های چتری لوله فولادی در سانتریفیوژ ژئوتکنیک دانشگاه ملی سنگاپور انجام گرفته بود. این مطالعات، طول نصب لوله فولادی را به روش رمبیده در قس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل فیزیکی بزرگ مقیاس برای شبیه سازی منجمدسازی زمین (خاک) با جریان نشتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی : Large-scale physical model for simulation of artificial ground freezing with seepage flow عنوان فارسی: مدل فیزیکی بزرگ مقیاس برای شبیه سازی منجمدسازی زمین (خاک) با جریان نشتی چکیده : سرعت بالای جریان نشتی، مشکل بالقوه ای را برای منجمدسازی زمین مصنوعی ( AGF ) نشان می دهد، چون آنها ممکن است از شکل گیری بدنه یخ بسته جلوگیری کنند. به دلیل پی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(15):